Nimsko-dolnoserbski słownik

Nowosći

Toś ten bok informěrujo wó wažnych aktualizěrowanjach.

31.01.2018
Pśistupnjenje něźi 4000 nowych artiklow. Cełkownym wobstatk něnto: něźi 82.000 artiklow
30.01.2018
Pó 15 lětach stary interface jo se deaktiwěrował.
12.12.2017
Pśistupnjenje dalšnych 3.800 audio-datajow (mógu se wótwołaś na něźi 5.500 pozicijach w słowniku)
Z tym jo něnto wěcej ako 44.000 zukowych pśikładow na něźi 72.000 pozicijach w słowniku. Informacije wó projekśe Serbskego instituta, w kótaremž se nagrawanja producěruju, namakajośo na homepage SI.
23.10.2017
Nowy, wót kóńca 2015 pśistupny interface pśedlažy ako głowna wersija.
15.12.2016
Pśistupnjenje dalšnych 28.000 audio-datajow (mógu se wótwołaś na něźi 61.500 pozicijach w słowniku)
30.12.2015
Pśistupnjenje dalšnych 4.000 audio-datajow (mógu se wótwołaś na něźi 5.100 pozicijach w słowniku)
09.12.2015
Pśistupnjenje nowego webowego interfacea z rozšyrjonymi pytańskimi móžnosćami a dodatnymi informacijami wó wugronjenju (audio-dataje): Nejpjerwjej pśistupnje se něźi 8.000 audio-dataje, ako mógu se wótwołaś na něźi 22.000 pozicijach w słowniku. Dalšne dataje slěduju. Stary interface (bźez informacijow wó wugronjenju) wóstanjo nachylnje aktiwny.

Starše powěsći

26.02.2003
Pśistupni se prědna wersija DNWja z něźi 800 gronidłami pód adresu www.dolnoserbski.de