Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.2.9.Prefiks wót-

112

Die Schreibung des Präfixes wót- bleibt in der Regel unverändert.

Beispiele:

wótbłyšćiś se, wótcyniś, wótgłos, wótgroniś (= absagen), wótjěś, wótkšajaś, wótlaś, wótnosyś, wótpócynk, wótstupiś

113

Das Präfix wót- wird entsprechend der Aussprache in einigen Wörtern auf wóte- erweitert.

Beispiele:

wóteběraś, wótebraś, wóte(w)daś, wót(e)drěś, wótegnaś, wótegnuś, wótegroniś (= antworten), wótejmjeś, wóte, wót(e)klěwaś, wót(e)kšyś, wótekśěś se, wóteměraś, wótemrěś, wót(e)praś, wót(e)prěś, wót(e)trěś, wótewrěś, wótewześ, wóteznaś, wótežraś, wótežrěś