Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.4.3.Wót swójskich mjenjow wótwóźone adjektiwy

181 [woglědaś se pśeměnjenja]

[Narownane pśez pšawidło N13.]

Groß schreibt man die Possessivadjektive, die von Vor- oder Familiennamen abgeleitet worden sind.

Beispiele:

Frycowy, Jurowy, Aniny, Lowizyny, Krawcowy, Nabudowy

182 [woglědaś se pśeměnjenja]

[Narownane pśez pšawidło N13.]

Groß schreibt man die Possessivadjektive, die von Götternamen abgeleitet worden sind.

Beispiele:

Amorowy, Zeusowa, Dianiny, Swantowitowy

Merke: Das Adjektiv bóžy wird in der Regel klein geschrieben. Mit einem großen Anfangsbuchstaben schreibt man das Adjektiv Bóžy dann, wenn es sich auf den Namen Bog bezieht (vgl. auch 162, 163). [schwalone 2013-06-12; Narownane pśez pšawidło N13.]

183 [woglědaś se pśeměnjenja]

[Narownane pśez pšawidło N13.]

Groß schreibt man die Adjektive, die von Namen der Himmelskörper abgeleitet worden sind.

Beispiele:

Jupiterowy, Marsowy, Merkurowy, Saturnowy

184 [woglědaś se pśeměnjenja]

[Narownane pśez pšawidło N13.]

Groß schreibt man die Adjektive, die von Stadt- oder Dorfnamen abgeleitet worden sind.

Beispiele:

Barlinski, Moskojski, Londoński, Budyšyński, Praski, Drjejcański, Žylojski, Barbucki, Strobicański

N13

[schwalone 2014-05-20; narownajo §§ 181–184]

Posesiwne adjektiwy, twórjone wót swójskich mjenjow, kótarež póśěguju se na realne abo fiktiwne žywe byśa, mytologiske byśa abo nabóžninski pówušone byśa (bogi) pišu se z wjelikim zachopnym pismikom.

Pśikłady:

Jurowy

Hancyny

Krawcowy

Zeusowy

Dianiny

Swantowitowy

Glědaj: Jupiterowy (wót romskego boga Jupitera), ale jupiterowy (wót planeta Jupitera, pśir. 185)

Glědaj: Adjektiw Bóžy se pišo, gaž se póśěgujo direktnje na Boga, z wjelikim zachopnym pismikom. Ma-lic pak wóznam ‘bogojski’, pišo se bóžy z małym zachopnym pismikom. [schwalone 2013-06-12]

Pśikład:

Bóže słowo ale

185

Klein schreibt man alle anderen Adjektive, die von Namen abgeleitet worden sind. [schwalone 2014-05-20]

Beispiele:

[woglědaś se pśeměnjenja]

serbski, słowjański, łužyski, amerikański, uralski, baltiski, błośański, maśicny, domowinski [Pśikłady su se rozšyrili a hynac rědowali.]

serbski, słowjański

maśicny, domowinski, pójsynozyny

amerikański, europski

łužyski, błośański

rudnogórski, karpatski, alpowy

baltiski, atlantiski, bodenjazorski, gójacki, sprjewiny

bórkojski, drjenojski, grodkojski, barlinski, chóśebuski, žandojski, strobicański, londoński

jupiterowy, marsowy, merkurowy (wót planetow, ale pśir. N13: Jupiterowy, Marsowy, Merkurowy (wót bogow))

Glědaj: Małopisanje typowu bórkojski a jupiterowy jo změna glědajucy na do togo płaśece pšawidła.