Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

2.2.1.1.Koma pśi koordiněrowanych (pśirědujucych) cłonkach sady

266

Das Komma setzt man bei Aufzählungen, wenn diese nicht durch die koordinierenden (beiordnenden) Konjunktionen a, abo, ako, ako teke, kaž, kaž teke, daniž, daniždaniž, pakpak, kažtak teke miteinander verbunden sind.

Beispiele:

nan, mama a źiśi; rědne, šyroke, cyste wokna; zajtša, dopołdnja, wótpołdnja a wjacor; wałtoru, srjodu, stwórtk

Merke: Wenn zwischen die Satzglieder die Konjunktion a gesetzt werden kann, so muß an dieser Stelle ein Komma stehen.

Vgl. 269, 270.

267

Das Komma setzt man zwischen Wiederholungen gleicher Wörter, Wortgruppen oder Satzglieder, wenn diese nicht durch die Konjunktion a miteinander verbunden sind.

Beispiele:

Žycymy wjele, wjele gluki. Spiwaj a źěłaj, źěłaj a spiwaj – tak abo znak jo to pšawje.

Naš nan, naš stary nan, naše prědowniki su pó toś tej droze na pólo jězdźili.

268

Das Komma steht immer vor den adversativen Konjunktionen ale, tola, a tola, daś teke, daś raz, lěcrownož, rownož, weto und vor der Konjunktion pak (die nie unmittelbar nach dem Komma steht).

Beispiele:

rědny, ale drogi kłobyk; drobne, a tola rědne źowćo; źěkowny, daś teke śěžki nadawk; pómały, weto šykowany muž; wjelgin wobdarjony, casy pak tšochu gniły wuknik

269

Kein Komma steht zwischen Adjektiven oder Partizipien, wenn diese mit dem folgenden Substantiv einen Gesamtbegriff bilden.

Beispiele:

slědna šulska góźina; póraźony chemiski wopyt; Nimska demokratiska republika; nanowy nowy woblak

Merke: Wenn die Adjektive oder Partizipien nicht mit der Konjunktion a verbunden werden können, dann steht zwischen ihnen auch kein Komma.

Vgl. 266, 272.

270

Kein Komma steht bei Aufzählungen grammatisch gleichartiger Satzglieder, wenn zwischen ihnen eine der folgenden koordinierenden (beiordnenden) Konjunktionen steht:

a, abo, ako, ako teke, kaž, kaž teke, daniž, daniždaniž, pakpak, kažtak teke.

Beispiele:

malsny kaž teke mócny; witśe abo pśezwitśe; daniž chóry daniž strowy

Wón jo pak how pak tam.

Vgl. 269, 304.

271

Kein Komma steht nach einem attributiv gebrauchten Numerale oder nach einem Pronomen.

Beispiele:

dwa starej rukopisa; te tśi nowe knigły; wobej našej gólca; mjazy wšyknymi serbskimi chorami [woglědaś se pśeměnjenja]

dwa starej rukopisa; te tśi nowe knigły; wobej našej gólca; mjazy wšyknymi socialistiskimi brigadami mjazy wšyknymi serbskimi chorami

Diese Schreibung ohne Komma trifft auch dann zu, wenn zwischen dem Numerale bzw. Pronomen und dem folgenden Adjektiv bzw. Partizip ein das Attribut erweiternder Einschub steht.

Beispiele:

wót toś togo tebje derje znatego tšojenja; mójo wót tebje kritizěrowane stojnišćo; prědne wót nakładnistwa śišćane knigły [woglědaś se pśeměnjenja]

wót toś togo tebje derje znatego tšojenja; mójo wót tebje kritizěrowane stojnišćo; prědna wot nakładnistwa śišćana knigła prědne wót nakładnistwa śišćane knigły

Vgl. 272.

272

Das Komma zwischen den Satzgliedern kann den Sinn verändern. Deshalb beachte man den Inhalt des Satzes.

Beispiel:

tśeśa napinajuca góźina (= teke prědna a druga góźina stej napinajucej byłej), aber tśeśa, napinajuca góźina (= jano tśeśa góźina jo napinajuca była)

Vgl. 269, 271.

273

Das Komma braucht bei kurzen Aufzählungen, die untereinander stehen, nicht gesetzt zu werden.

Beispiel:

W tobole mamy:
šulske knigły
cytanki
pisańske zešywki
wołojnik a pjero.

oder W tobole mamy:
– šulske knigły
– cytanki
– pisańske zešywki
– wołojnik a pjero.

Merke: Bestehen die abgesetzten, d. h. untereinanderstehenden, einzelnen Aufzählungen aus Sätzen (z. B. bei Inhaltsverzeichnissen, Dienstvorschriften u. ä.), so ist die jeweils erforderliche Zeichensetzung innerhalb des Satzes zu berücksichtigen. Am Satzende steht der Punkt; es kann auch ein Semikolon gesetzt werden (vgl. 322).

274

Das Komma steht bei Angaben von Buchtiteln und anderen bibliographischen Angaben sowie bei Aufzählungen von Stellenangaben in Büchern und Zeitschriften.

Beispiele:

M. Domaškojc, Z našeje glinjaneje budki, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšyn (,) 1972; Lětopis, c. 15, str. 25, Budyšin (,) 1966; Serbska šula, 1. 1969, c. 11, str. 23

Merke: Nach dem Namen des Autors kann an Stelle des Kommas auch der Doppelpunkt stehen – M. Domaškojc: Z našeje glinjaneje budki, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšyn (,) 1972

275

Kein Komma steht bei Hinweisen auf Gesetze und Verordnungen.

Beispiele:

§ 15 wótr. 3 Źěłowego kaznika

276

Das Komma steht bei der Aufzählung nebeneinanderstehender Wohnungsangaben.

Beispiele:

03046 Chóśebuz, Barlinska droga 27; Kobjela, 03052 Dešank; Juro Nowak, 03046 Chóśebuz, Pśi radnicy 9 [woglědaś se pśeměnjenja]

7500 Chośebuz, Barlinska droga 27 03046 Chóśebuz, Barlinska droga 27; Kobjela, 7501 Dešank Kobjela, 03052 Dešank; Juro Nowak, 7500 Chośebuz, Pśi radnicy 9 Juro Nowak, 03046 Chóśebuz, Pśi radnicy 9

277

Das Komma steht, wenn nach der Angabe des Familiennamens Vornamen und Titel folgen.

Beispiele:

Šołta, Juro, prof. dr. phil.; Kosyk, Mato; Krawc, Fryco, Zasłužbny wucabnik luda, šulski direktor

278

Das Komma steht weder zwischen dem Familiennamen vorangehenden Vornamen und Titeln, noch nach dem Familiennamen unmittelbar folgenden Appositionen und Zusätzen wie roź., zwud. usw., wenn diese zum Namen gehören.

Beispiele:

Korla Awgust Kocor; mejstaŕ Wylem Latko; leutnant Juro Kobjela; direktor prof. dr. sc. phil. Erich Nowak; Karlo Wjeliki; Maja Damarjowa roź. Budkojc; Kowalojc Brigita

(In allgemeinen Texten, in Fragebögen u. ä. gilt 277.)

279

Das Komma steht bei der Angabe dezimaler Bruchzahlen.

Beispiele:

1,25; 24,30 M; 3,75 km; 4,5 l