Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

2.7.1.Pazorki

342

Anführungszeichen dienen zur Kennzeichnung der wörtlichen Rede, der wörtlichen Zitate und zur Anführung von Textstellen. Anführungszeichen stehen bei wörtlicher Rede und bei wörtlicher Anführung von Gedanken und Textstellen aus Büchern, Briefen usw. Die Anführungszeichen müssen am Anfang und am Ende der wörtlichen Rede oder der zitierten Textstelle stehen.

Beispiele:

Wón groni: „Skóro buźo swětły źeń.“ Gronidło „Wuknuś, wuknuś, wuknuś“ płaśi teke źinsajšny źeń. [woglědaś se pśeměnjenja]

Wón groni: „Skóro buźo swětły źeń.“ Pioněry procuju se po gronidle Lenina „Wuknuś, wuknuś, wuknuś“ žywe byś. Gronidło „Wuknuś, wuknuś, wuknuś“ płaśi teke źinsajšny źeń.

Merke: Wird die wörtliche Rede unterbrochen, so wird jeder der getrennten Teile in Anführungszeichen gesetzt.

Beispiel:

„Gaž se to mysliš“, groni wón, „se móliš.“

343

Anführungszeichen können gesetzt werden, wenn einzelne Wörter oder Titel von Büchern, Zeitschriften, Gedichten usw. zitiert werden oder einzelne Wörter hervorgehoben werden sollen und wenn es der Kontext verlangt.

Beispiele:

Miny Witkojc basniska twórba „Erfurtske spomnjeśa“ słuša k nejzdrjalšym twórbam serbskeje lyriki. „Pójźćo z nami“, tak se groni jadnomu młoźinskemu spiwoju. Pód gronidłom „wědomnosć“ namakajoš wše trěbne informacije. [woglědaś se pśeměnjenja]

Miny Witkojc basniska twórba „Erfurtske spomnjeśa“ słuša k nejzdrjalšym twórbam serbskeje lyriki. „Pójźćo z nami“, tak se groni jadnomu młoźinskemu spiwoju. Pod gronidłom „wědomnosć“ namakaš wše trěbne informacije. Pód gronidłom „wědomnosć“ namakajoš wše trěbne informacije.

344

Die Anführungszeichen können wegbleiben, wenn aus dem Wortlaut eindeutig hervorgeht, daß es sich um einen Buchtitel, eine Gedichtüberschrift usw. handelt.

Beispiele:

Kosykowu Swajźbu by dejali wótnowotki ako kniglicki wudaś. Cora smy słyšali operu Aida. Chto njeznajo Kapital Marxa? [woglědaś se pśeměnjenja]

Kosykowu Swajźbu by dejali wotnowotki ako kniglicku wudaś. Kosykowu Swajźbu by dejali wótnowotki ako kniglicki wudaś. Cora smy słyšali operu Aida. Chto njeznajo Kapital Marxa?

345

Ohne Anführungszeichen können hervorzuhebende Wörter, Silben oder Buchstaben stehen, wenn sie auf eine andere Weise kenntlich gemacht werden, im Druck besonders durch Sperrung oder abweichende Schriftart.

Beispiele:

Komu njepišomy w sadach ze słowom pšosym, gaž jo toś to słowo jano zdwórliwostna forma. Pismik č pišomy w sufiksu -učki.

346

Anführungszeichen können gesetzt werden, wenn im Text ein Wort ironisierend hervorgehoben werden soll.

Beispiel:

Znajomy jogo „mudre“ grona.