How pśistupnje se zezběrane póstajenja Dolnoserbskeje rěcneje komisije wó temje „Pisanje zukow“.

Pisanje zukow

Pismik ó

schwalone 2006-02-18, pšawidło N14

Pismik ó stoj w njeprefigěrowanych a njezestajonych słowach w akcentuěrowanych złožkach pó (twardych) konsonantach b, p, m, w, g, k, ch, jolic až žeden z tych konsonantow njeslědujo. ... [wěcej…]

schwalone 2006-02-18, pšawidło N14a

Zgubijo złožka z ó pśez słowotwórbne procese abo pśez pśed nju stupjecu prepoziciju akcent, se ó weto wobchowa. ... [wěcej…]

schwalone 2006-02-18, pšawidło N14b

W prepozicijoma a se ó pśecej wobchowa, a to njewótwisnje wót togo, z kótarym konsonantom slědujuce słowo zachopijo. ... [wěcej…]

schwalone 2006-02-18, pšawidło N14c

Prefiks (pśedzłožka) pó- ma pśecej ó, a to njewótwisnje wót slědujucego konsonanta. ... [wěcej…]

schwalone 2006-02-18, pšawidło N14d

Pla prefiksa (pśedzłožki) wó- wótwisujo rozsuźenje, lěc jawi se o abo ó, wót slědujucego konsonanta. Płaśi how regula N14. ... [wěcej…]

schwalone 2006-02-18, pšawidło N14e

Pśed ł žedno ó njewustupujo. ... [wěcej…]