regularne wuraze

Njeglědajucy na to, až wobstoj dolnoserbšćina, tak ako kužda rěc, z towzyntow kradu rozdźělnych słow, namakajo se weto mań regularnych wóspjetowanjow. Tak kóńce se wšykne formy ako cytajśo, chwatajśo, dawajśo na -ajśo. Njeby móžno było, z korpusa wšykne take formy wupytaś, gaby dejali je za kuždy werb ekstra wótpšašowaś. W takich padach su regularne wuraze wjelika pomoc. Jich nałožowanje wujasnijo se w slědujucej tabeli.

wurazwujasnjenjewuznampśikładnamakajo (na pś.)
.DYPK narownajo kuždežkuli znamuško.někake znamuško.ubyluby, zuby, ruby atd.
[ ]ROŽKATEJ SPINCE: W nima stoj definěrowany rěd znamuškow, na pś. namakajo [abc] znamuško a resp. b resp. c.kužde w nima stojece znamuško[dsR]omdom, som, Rom
[ - ]ROŽKATEJ SPINCE: W nima móžo se teke interwal pódaś. To gótujo se z pomocu lažeceje smužki.interwal pismikow abo licbow[a-z]wšykne pismiki wót a do z (bźez diakritiki)
[a-zčćěłńóŕšśžź]namakajo wšykne dsb. pismiki
[0-9]0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
[j-m]užjuž, kuž, luž, muž (jolic až take formy w korpusu dajo)
[^]KŠYWKO wuzamkujo znamuška, ako stoje w ROŽKATYMA SPINKOMA.nic toś te znamuška[^l]ubyzuby, ruby atd.ale nic: luby
[^0-9]kužde znamuško, ako njejo cyfra
( | )JADNOREJ SPINCE: W nima stoj lisćina alternatiwnych wurazow abo znamuškow, kótarež su pśez operator „|“ (ABO) wót se źělone.alternatiwy(D|d)omDom, dom
([Ss]|[Tt])amSam, sam, Tam, tam
\WOBROŚONA NAKÓSNA SMUŽKA gótujo, až specielne znamuško pśi pytanju se njewobglědujo ako regularny wuraz, ale ako normalna jadnotka teksta.specielny wóznam znamuška ignorěrowaś\??
wóspjetowanja
?PŠAŠAK: Pśed nim stojece znamuško wóspjetujo se nul abo jaden raz.0 abo 1 razza?z, za
*GWĚZDKA: Pśed njeju stojece znamuško wóspjetujo se nul abo wěcej razow.0 abo wěcej razowhm*h, hm, hmm, hmmm atd.
+PLUS: Pśed nim stojece znamuško wóspjetujo se jaden abo wěcej razow.1 abo wěcej razowhm+hm, hmm, hmmm atd.
{n}KŚIDŁATEJ SPINCE: W nima zapisana licba n groni, wjele razow se regularny wuraz abo znamuško pśed spinkoma wóspjetujo.n razowdom.{3}domowy, domcyk atd.
{m,n}KŚIDŁATEJ SPINCE: W nima móžo se teke zapisaś interwal cestosći wustupowanja pśedchadajucego znamuška.m do n razow.{3,7}kuždy rěd, kenž wobstoj z tśich do sedym znamuškow, na pś. kužde słowo, ako ma tśi do sedym pismikow
hm{1,4}hm, hmm, hmmm, hmmmm

Na něco daś se how hyšći pokažo: Gaž zapišo se pśi pytanju wuraz z małymi pismikami, njenamakaju se formy z wjelikim pismikom. Jolic až pyta na pśikład něchten formu „ten“, njenamakajo se „Ten“ abo „TEN“. Aby se toś to rozeznawanje mjazy wjelikimi a małymi pismikami ignorěrowało, móžo se pśed pytanej formu pisaś „(?i)“. Tak namakajo „(?i)dom“ formy Dom, dom, DOM atd.

někotare pśikłady za pytanje

dom.*
namakajowšykne słowa, ako zachopiju na dom-, na pś. dom, domašk, domcyk, domowina, domownja atd.
dom[auk]*
namakajo dom, doma, domu, domk
dom[auk]+
namakajo doma, domu, domk
ru[kc][aieu]
namakajo ruka, ruki, ruce, ruku (ale teke: ruci, rucu atd.)
ru(ka|ki|ce|ku|koma|kowu)
namakajo ruka, ruki, ruce, ruku, rukoma, rukowu (ale nic: ruk, rukow, rukom, rukam atd.)
.+owu.+
namakajowšykne słowa, ako maju we srjejźi (ale nic na zachopjeńku abo kóńcu) -owu-, na pś. głowubólenje, wótnowujo, Nowuš atd.
[zſ]a(s|ſſ|ß)ej
namakajo zasej, ſaſſej, ſaßej (ale teke: zaſſej, zaßej, ſasej)
w?(š|ſch|ſ̷ch)[iyü]kno
namakajo wšykno, šykno, wſchykno, ſchykno, wſ̷chykno, ſ̷chykno, wšikno, šikno, wſchikno, ſchikno, wſ̷chikno, ſ̷chikno, wšükno, šükno, wſchükno, ſchükno, wſ̷chükno, ſ̷chükno
.*arskego
namakajowšykne słowa, ako kóńce se na -arskego, na pś. wójarskego, bergarskego, pšosarskego atd.
.*arske[gm][ou]
namakajowšykne słowa, ako kóńce se na -arskego, -arskemu, ale teke -arskegu, -arskemo
.*arsk(ego|emu|ogo|omu)
namakajowšykne słowa, ako kóńce se na -arskego, -arskemu, -arskogo, -arskomu

glědaj teke: pšawopisne warianty