Dolnoserbski.de

Stawizny boka

How móžośo se ześěgnuś serbskorěcnu brošurku z informacijami wó dolnoserbskich rěcnych resursach na dolnoserbski.de.

06.05.2019
Wózjawjenje boka „Dolnoserbske wugronjenje“ z informacijami a pórucenjami k dolnoserbskemu wugronjenju.
22.08.2018
Digitalna edicija dolnoserbskeje Biblije z lěta 1868 w originalnem a źinsajšnem pšawopisu.
26.10.2017
Prědne wózjawjenje boka „Maminorěcna dolnoserbšćina“ z něźi 100 góźinami zukowych nagrawanjow z transkripcijami a pśełožkami tychsamych do nimšćiny.
Zrownju stanjo se nowy interface jadnučka wersija DNWja. Wón jo był južo wót decembra 2015 pśistupny.
06.04.2016
Rozšyrjenje boka „Dolnoserbski pšawopis“ wó softwarowy modul za kontrolu dolnoserbskego pšawopisa.
09.12.2015
Pśistupnjenje nowego wužywarskego pówjercha Nimsko-dolnoserbskego słownika z rozšyrjonymi móžnosćami pytanja a dodatnymi informacijami wó wugronu (awdijowe dataje): Nejpjerwjej pśistupni se něźi 8000 wugronjeńskich datajow, kótarež mógu se na něźi 22000 pozicijach w słowniku wótwołaś. Dalšne awdijowe dataje slěduju. Stary interface DNWja (mimo informacijow wó wugronu) wóstanjo nachylnje aktiwny.
28.10.2014
Pśistupnjenje boka „Dolnoserbski pšawopis“ z informacijami wó dolnoserbskej ortografiji a dalšnych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, kenž pótrjefiju korektne pisanje dolnoserbšćiny.
26.02.2014
Rozšyrjenje portala dolnoserbski.de wó nimski pśistup k internetowej wersiji dolnoserbsko-nimskich słownikow a wó frazeologiski słownik.
29.02.2012
Pśistupnjenje internetoweje wersije styrich nejwažnjejšych dolnoserbsko-nimskich słownikow pśez nowo wugótowany głowny bok informaciskego portala.
15.12.2010
Pśistupnjenje wjelikego źěla dolnoserbskego tekstowego korpusa w interneśe.
26.02.2003
Wózjawjenje portala dolnoserbski.de z prědneju wersiju Nimsko-dolnoserbskego słownika. Wót togo casa se słownik wobstawnje wutwarja.