dolnoserbski.de

Chóśebuska wótnožka Serbskego instituta staja na toś tom městnje wót lěta 2003 naźěłane dolnoserbske rěcne resurse k dispoziciji. Bok póbitujo stakim wobšyrne informacije wó dolnoserbšćinje.

Z pomocu toś togo centralnego pytańskego póla móžośo pó jadnorej wašni pytaś serbske słowa, a to rownocasnje w Dolnoserbsko-nimskem słowniku M. Starosty (1999) a w Nimsko-dolnoserbskem słowniku. Wuslědki napšašowanja pokazuju se na boce Dolnoserbski pšawopis, tam teke dajo wěcej pytańskich opcijow. Za nimskimi słowami pytajśo direktnje w Nimsko-dolnoserbskem słowniku.