Chóśebuska wótnožka Serbskego instituta prezentěrujo Wam how zběrku dolnoserbskich rěcnych wobrotow a pśisłow, kótarež se namakaju w NDW. Wšojadno, lěc pytaśo »ze słyńcom« abo sćo »nocny wron«, cośo »pšawe słowo namakaś« abo wěźeś, cogodla dejali »wušy póstajaś«, gaž něchten wam pórucyjo »wót kónja na kózu pśiś« – how móžo kuždy »plona měś«. Se wě, nic togo pjenjeznego, ale togo, ako rěcne bogatstwa njaso … Wěcej informacijow dajo how a pomoc tam.

pomoc