Nimsko-dolnoserbski słownik

Nowosći

Toś ten bok informěrujo wó wažnych aktualizěrowanjach.

19.02.2019
Pśiměrjenje pisanja młogich dolnoserbskich ekwiwalentow nowemu pšawopisoju (rozšyrjenje wužywanja pismika »ŕ«)
31.01.2018
Pśistupnjenje něźi 4000 nowych artiklow. Cełkownym wobstatk něnto: něźi 82.000 artiklow
30.01.2018
Pó 15 lětach stary interface jo se deaktiwěrował.
12.12.2017
Pśistupnjenje dalšnych 3.800 audio-datajow (mógu se wótwołaś na něźi 5.500 pozicijach w słowniku)
Z tym jo něnto wěcej ako 44.000 zukowych pśikładow na něźi 72.000 pozicijach w słowniku. Informacije wó projekśe Serbskego instituta, w kótaremž se nagrawanja producěruju, namakajośo na homepage SI.
23.10.2017
Nowy, wót kóńca 2015 pśistupny interface pśedlažy ako głowna wersija.
15.12.2016
Pśistupnjenje dalšnych 28.000 audio-datajow (mógu se wótwołaś na něźi 61.500 pozicijach w słowniku)
30.12.2015
Pśistupnjenje dalšnych 4.000 audio-datajow (mógu se wótwołaś na něźi 5.100 pozicijach w słowniku)
09.12.2015
Pśistupnjenje nowego webowego interfacea z rozšyrjonymi pytańskimi móžnosćami a dodatnymi informacijami wó wugronjenju (audio-dataje): Nejpjerwjej pśistupnje se něźi 8.000 audio-dataje, ako mógu se wótwołaś na něźi 22.000 pozicijach w słowniku. Dalšne dataje slěduju. Stary interface (bźez informacijow wó wugronjenju) wóstanjo nachylnje aktiwny.

Starše powěsći

26.02.2003
Pśistupni se prědna wersija DNWja z něźi 800 gronidłami pód adresu www.dolnoserbski.de