Dolnoserbski tekstowy korpus

Chóśebuska wótnožka Serbskego instituta prezentěrujo Wam how zběrku dolnoserbskich tekstow, tuchylu až do lěta 1937, za korpusowe rešerše. Korpus ma w prědnem rěźe słužyś za linguistiske pśepytowanje, móžo ale teke za stawiznarje, wejsańske chronisty a dalšne zajmce wužytny byś.

Originalny pšawopis jo wětšy part se wobchował, na což dejało se pśi wótpšašowanju źiwaś. Do pytanja w korpusu naraźijomy, se wopóznawaś z dokradnjejšymi informacijami wó tom.

Pytaj w korpusu.