Dolnoserbski tekstowy korpus

(standardne pytanje w starem korpusu)

Chóśebuska wótnožka Serbskego instituta prezentěrujo Wam how zběrku dolnoserbskich tekstow, až do lěta 1937, za korpusowe rešerše. Originalny pšawopis jo wětšy part se wobchował, na což dejało se pśi wótpšašowanju źiwaś. Do pytanja w korpusu naraźijomy, se wopóznawaś z dokradnjejšymi informacijami wó tom.

pomoc pśi pytanju