Pomoc

Pód wótpšašowańskim pólom móžośo se slědujuce pytańske opcije nastajiś:

słownik

wuzwóliś wšykne abo jaden ze słownikow

rěc

W toś tom pólu wuzwólona serbšćina nastajijo standardny pśistup k artiklam słownikow. Nimšćina dowólijo pytanje mjazy nimskimi ekwiwalentami słow; hynac gronjone, to nastajenje zmóžnijo wobrośony — z nimskego boka wuchadajucy — pśistup k wopśimjeśu słownikow.

pisanje

Dalšne pokazki:

pozicija

Na pśikłaźe pytanja za »byś« (w originalnem pisanju)